Monday, January 17, 2011

Adakah Muzik Haram ?

    

Salam kawan-kawan , Muzik adalah satu hiburan untuk hidup kita . Tanpa muzik maka kita kurang hiburan dan ketenangan . Tak salah kalau mendengar muzik ni , ada faedah tapi lirik dia juga . berikut aku menceritakan pasal benda ni sebab ada jugak ramai yang keliru dan tak faham maksudnya . Disini aku cuba terangkan , wallahuallam .

fiqh ni memang ada banyak cabang, jangan kata alat muzik . tentang muzik sahaja dah ada pendapat-pendapat yg berlainan :-

Panjang penjelasan ni , read more ye :)


ketahuilah sumber hukum itu!
(sebaik-baiknya kalau bermazhab Shafi'i maka ketahuilah sekurang-kurangnya Mujtahid Mazhab yg mengeluarkan hukumnya)
kemudian terserah kpd Saudara untuk memilih

Mengenai Ijtihad Ulama...
Di dalam sepotong Hadis riwayat Amru bin Ash ra.: Bahawa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad, lalu salah, maka ia memperoleh satu pahala..
(Sahih Muslim : Book 18, Number 4261)


Imam al Ghazali ada menyebutkan lima faktor yang menyebabkan berpindahnya hukum mendengar muzik/nyanyian daripada harus kepada haram. Diantaranya ialah:

 
Penyanyi:
Jika penyanyi adalah seorang wanita yang tidak halal bagi orang ramai untuk melihatnya dan dikhuatiri akan timbul fitnah dari mendengarkan nyanyiannya. Maka punca pergharamannya adalah kekhuatiran akan timbulnya fitnah, bukan sebab menikmati nyanyian itu sendiri. Al Ghazali sendiri berpendapat bahawa pengharaman disini adalah akibat kekhuatiran akan timbulnya fitnah. Beliau memperkuat pendapatnya itu dengan hadith tentang dua orang wanita di rumah 'Aisyah. diketahui bahawa Rasulullah saw. ada mendengar suara(nyanyian) mereka berdua dan baginda tidak menghindar diri daripada mendengarnya. Tentu sahaja tidak ada sebarang kekhuatiran akan terjatuhnya baginda ke dalam fitnah, kerana itu baginda tidak menghindarkan diri daripadanya.

Alat muzik:
Sebahagian alat muzik menjadi simbol kepada kaum pemabuk atau merupakan lambang sesetengah kaum pondan dan gay. Alat-alat tersebut ialah seruling, alat petik, dan gendang lesung. Tiga jenis alat muzik ini adalah terlarang mengikut kegunaannya sehingga melalaikan. Selain daripada tiga jenis itu seperti kompang, memakai gerincing, tabla , memukul batang-batang besi dan lain-lain adalah harus.

Senikata:
Iaitu jika terdapat di dalamnya kata-kata yang bersifat keji, maksiat, penghinaan, atau sebarang kata yang bersifat mendustakan Allah Ta'ala, Rasul dan para sahabat, seperti senikata dalam sajak-sajak yang di karang oleh golongan syiah yang isinya menghina para sahabat r.a. Maka mendengar lagu atau sajak seperti ini hukumnya haram, dan orang yang mendengar berkongsi dosa dengan orang yang menyanyikan atau mengucapkannya. Begitu juga jika terdapat didalam senikata tentang seorang want tertentu. Tidak boleh seorang wanita disebut-sebut di hadapan kaum lelaki. Adapun puisi-puisi cinta yang menyebutkan tentang pipi, warna kulit, serta sifat-sifat wanita secara am, pendapat yang sohih adalah: tidak diharamkan mengucapkan dan menyanyikannya. Tetapi para pendengar dilarang untuk menghubungkannya dengan seorang wanita yang tidak halal baginya maka dia telah jatuh ke dalam kemaksiatan disebabkan perbuatan menghubung-hubungkan itu.
 
Pendengar:1 :
Mereka yang dikuasai oleh nafsu syahwat dan gejolak darah muda. Mendengar muzik dalam keadaan tersebut adalah haram baginya, sama ada dia telah dirasuki kesukaan terhadap seorang wanita ataupun tidak. Dalam keadaan bagaimanapun jika dia mendengarkan senikata yang menggambarkan keindahan pipi dan alis mata, atau menceritakan tentang perpisahan dan pertemuan maka syahwatnya bergejolak dan diapun mulalah mengkhayalkan seorang wanita tertentu. Kemudian syaitan akan datang untuk meniup api yang sedang berkobar di dalam hatinya itu. Maka berkobarlah api syahwat dalam dirinya dan timbullah dorongan untuk berbuat kejahatan.

Pendengar2:
iaitu kalangan awam yang tidak kuat kecintaannya kepada Allah Ta'ala, tetapi dia sangat suka mendengarkan muzik meskipun tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Maka mendengar muzik bagi golongan ini adalah terlarang. Pada dasarnya muzik adalah mubah seperti layaknya sebahagian hiburan yang lain. Tetapi jika seseorang menjadikannya sebagai satu adat dan kebiasaan serta menghabiskan hampir semua masanya untuk muzik, maka inilah perbuatan yang bodoh yang harus di kembalikan kepada kefahaman syahadah dan tuntunannya. Terleka dan terlena dalam bermain-main adalah jenayah. Begitu pula dosa kecil, jika dilakukan secara terang-terangan dan berterusan akan berubah menjadi dosa besar dan perkara-perkara mubah yang dilakukan secara terus-menerus pula dapat berubah menjadi dosa kecil.

Di dalam perbahasan di atas Imam al Ghazali mengatakan bahawa alat petik dan seruling merupakan alat-alat yang dapat merubah hukum harus kepada haram. Pendapat beliau itu adalah bersandarkan kepada sumber syarak yang mengharamkannya. Beliau berijtihad mencari alasan pengharaman itu dan berjaya mentafsirkan dan menerangkannya dengan sebaik-baiknya. Beliau menyimpulkan bahawa syari'at mengharamkan alat-alat muzik di atas bukan kerana kelazatan dan kenikmatan yang dihasilkan. Jika punca pengharaman adalah kenikmatan nescaya haram pulalah seluruh kenikmatan lainnya yang dirasakan oleh manusia.

----------------------
HIBURAN: Menolak Fatwa Utsaimin, Albani, Fauzan & Najmy (Bah. 1)
(diselidik oleh: Alexanderwathern)


Seorang hamba Allah yang prihatin dengan kepentingan umat Islam memaparkan fatwa-fatwa orang-orang di atas. Sekiranya apa yang terpapar itu benar, kita berasa sangat sedih kerana fatwa-fatwa tersebut dengan sewenang-wenangnya menghukum berdosa kepada banyak umat Islam termasuklah para pendakwah yang terlibat dengan seni nyanyian dan muzik. Sekiranya tidak benar, maka bolehlah diabaikan saja ulasan di bawah nanti. Saya rasa terpanggil untuk menjelaskan kedudukan seni nyanyian dan muzik ini kerana saya dapati keputusan yang dikeluarkan oleh mereka jauh terseleweng. Kebetulan saya ada menjawab persoalan tentang hukum bermain gitar yang isis kandungannya selaras dengan isu ini. Maka saya sesuaikan artikel itu untuk menolak keputusan di atas.

Anda bandingkan keputusannya, kemudian jawab soalan ini:

Berdosakah orang yang menyanyi dan bermain alat muzik?

Berdosa (Fatwa Utsaimin, Albani, Fauzan & Najmy)
Tidak berdosa selagi tidak bercampur maksiat (pandangan saya)


ULAMA-ULAMA YANG MENGHARUSKAN PENGGUNAAN SEMUA JENIS ALAT MUZIK , APATAH LAGI NYANYIAN-NYANYIAN YANG BAIK:
(Secara langsung atau tidak langsung)

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali Dr. Yusuf al-Qaradhawi
Dr. Abdul Karim Zaidan Abdullah bin Zubair
Abdullah bin Umar Imam asy-Syaukani
al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi Ibnu Hazm
Dr. Mohammad Imarah Dr. Kaukab ‘Amir
Ibn Tahir Al-Qaisarani Abdul Ghani An-Nablusi
Al-Kamal Jaafar Al-Idfawi Asy-Syafie Al-Imam Mohd. Asy-Syazili At-Tunisi.
Al Adiib Abu 'Umar Al Andalusi Abdullah bin Ja'far
Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat Ustaz Abdul Hadi Awang
Al Mawardi Muawiyah
Amru al-Ass Imam Malik
Ibnu Tahir Imam al-Haramain
Ulama-ulama Madinah Ulama-ulama Zahiri

Disokong oleh:

Wan Muhammad Wan Sulong, Yarmouk University, Irbid, Jordan,

Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, d/a LPK2 (Lembaga Pengembangan Keagamaan dan Kemasyarakatan) dan Lembkota Jl. Boja Km 1, Ngalian Semarang, Indonesia.

Ustaz Akil Hayy Rawa

Dr. Mohammad Deen

Fatwa Negeri Kedah


*BERIKUT ADALAH HUJAH-HUJAH PARA ULAMA DI ATAS:


HUJJATUL ISLAM IMAM AL-GHAZALI

Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada keterangan yang jelas dari sunnah Nabi SAW yang melarang penggunaan alat muzik. Menurutnya, setiap instrumen muzik yang mempunyai bunyi yang baik tidak dilarang, malah ianya tidak lebih dari kemerduaan suara burung.
Seni muzik yang dilarang kepada umat Islam ialah sekiranya ia bersekongkol di dalam keadaan yang bercampur dengan kumpulan peminum arak, penzina dan lain-lain perbuatan dosa.


(Hj. Abd. Ghani Samsudin, Ishak Hj. Sulaiman, Dr. Engku Ismail Ibrahim, "Seni Dalam Islam", Intel Multimedia & Publication, P.J, 2001, hal. 34-39.)

*Kesimpulan- Menurut Imam Ghazali, semua alat muzik boleh digunakan asalkan ia tidak melibatkan perkara-perkara maksiat.

Al-Imam Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali telah membincangkan permasalahan hukum nyanyian dan muzik dengan panjang lebar dalam kitabnya Ihya’ Ulumiddin dalam juzuk yang kelapan bahagian Al-Adat. Al-Ghazali di dalam perbincangannya telah membahaskan hukum muzik dan alatnya daripada pelbagai sudut sebelum mengeluarkan pandangannya. Beliau tidak hanya berpegang dengan zahir nas malah cuba menggali di sebalik nas, sebab dan ‘illah diharamkan beberapa alat muzik sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi SAW dalam hadith-hadith Baginda. Ini bertitik tolak daripada pegangan beliau bahawa nyanyian dan muzik adalah kelazatan-kelazatan dunia yang asalnya adalah halal dan harus.
Al-Ghazali menegaskan sebab pengharaman alatan yang dipetik (seperti gitar) dan ditiup (seperti serunai) sebagaimana yang disebut dalam hadith Nabi SAW bukan kerana alatan tersebut menimbulkan kelazatan kepada pendengar. Sekiranya demikian sudah tentulah diharamkan semua jenis suara atau irama yang membangkitkan kelazatan kepada pendengar. Kerongkong manusia, gendang, rebana kecil (duf) dan binatang-binatang seperti burung mempunyai potensi untuk menghasilkan irama-irama merdu yang mampu membangkitkan kelazatan di dalam sudut hati pendengar. Walau bagaimanapun Islam tidak mengharamkan suara-suara tersebut.
Oleh itu Al-Ghazali menyatakan sebab pengharaman alatan yang disebut di dalam hadith-hadith Nabi SAW adalah kerana alatan-alatan tersebut biasa digunakan oleh ahli-ahli fasiq, maksiat dan peminum-peminum arak dan menjadi syiar mereka.
Begitulah pandangan Imam Al-Ghazali tentang hukum penggunaan alat-alat muzik. Beliau melihat di sana wujudnya sebab diharamkan alat-alat yang disebut pengharamannya melalui lisan Nabi SAW. Sekiranya hilang (gugur) sebab tersebut sudah tentulah gugur hukum pengharamannya. Bagi beliau semua perkara yang baik (At-Thayyibat) adalah halal melainkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan.


*Kesimpulan- Imam Ghazali dalam Ihya Ulumiddin mengharuskan semua jenis alat muzik termasuklah yang dipetik seperti gitar dan yang ditiup/ berlubang seperti serunai, apatah lagi gendering.

Sebahagian yang lain pula seperti Dr. Abdul Karim Zaidan dan Dr. Kaukab Amir ’mempunyai pandangan yang sama dengan Al-Ghazali. Mereka menyatakan pengharaman alat-alat yang disebut di dalam nas-nas hadith adalah kerana ia merupakan syiar ahli fasiq dan maksiat. Pada pandangan mereka muzik tidak haram dari sudut irama atau bunyinya. Tetapi yang menjadikannya haram ialah unsur-unsur luaran yang lain iaitu ia adalah alatan yang biasa digunakan di dalam majlis-majlis dan tujuan-tujuan yang bertentangan dengan batas syara’. Justeru itu alat-alat tersebut tunduk kepada perubahan tempat dan masa. Penggunaan alat-alat ini juga mestilah berlegar dala lingkungan yang dibenarkan oleh syara’.

(Al-Mufassal oleh Dr Abdul Karim Zaidan juzuk 4 ms 96)

*Kesimpulan- Dr. Abdul Karim Zaidan dan Dr. Kaukab Amir juga sependapat dengan Al Ghazali.

-----------------------

   Asalnya muzik adalah harus. Begitu juga alat-alatnya bunyiannya seperti drum, gitar, seruling dan lain-lain, LALAI adalah mungkin dalam hal menguasai teknik memainnya yg memerlukan lebih masa dan fikiran berbanding kompang dan rebana yg lebih mudah dipelajari.

Muzik boleh menceriakan minda, menghilangkan rasa mengantuk dan rasa kesunyian bagi sesetengah orang, bagi diri saya mendengar kompang semata-mata tentulah menjemukan. Rata-rata kita hari ini suka mendengar nyanyian yang diiringi oleh bunyian alat muzik moden termasuk gitar drum dll.

Banyak pekara lain yang boleh melalaikan dari mendengar muzik seperti menonton TV, membaca novel atau berangan-angan yg boleh menjadikan kita LALAI kerana menghadapnya semata, sedangkan dengan mendengar muzik kita boleh membuat kerja lain samada memandu atau belajar.

bagi saya..mendengar muzik dan bermain gitar bukanlah satu kesalahan, ianya adalah hiburan yg ringan dan bukanlah HARAM! bukan saja muzik atau hiburan, apa apa saja perlakuan kita akan jatuh HARAM jika semuanya itu meLALAIkan lalu mengakibatkan suruhan dan perintah Allah swt, tertinggal atau tak dapat dilakukan dgn waktu yg tepat! Apa pendapat anda ?

Sekian - wallahu'alam


2 comments:

Anonymous said...

My cousin recommended this blog and she was totally right keep up the fantastic work!

Anonymous said...

Penjelasan yg jelas!

Post a Comment

Terima Kasih sebab komen, tapi komen ancaman, ugutan, hasutan akan didelete ya :).jom like fanpage facebook AF :) FB AbdulFarique.com

 

Riwayat Seorang Insan Hina Copyright © 2011 Designed by Alieff. Wanna get one? CLICK HERE!